План роботи конференції та посилання

Посилання до  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екстрена медична допомога в умовах війни (освіта, інновації, досвід)»

Zoom: https://sumdu-edu-ua.zoom.us/j/86719435352?pwd=bWhxN3AwSG96SzFBbzdjUGkvQjhPUT09

Ідентифікатор конференції: 867 1943 5352
Код доступу: 905284

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

04 квітня 2023 року

Модератори:

Півень Андрій Григорович – начальник центру комп’ютерних технологій Сумського державного університету.

Чудаєва Юлія Сергіївна – заступник директора з позанавчальної роботи навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету.

 

09:00-09:10 Відкриття конференції. Вітальне слово ректора Сумського державного університету Карпуші Василя Даниловича
09:10-09:20 Вітальне слово директора навчально-наукового медичного інституту Сумського державного університету Лободи Андрія Миколайовича
09:30-10:00 Гур’єв Сергій Омелянович, заступник директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, доктор медичних наук, професор

«Медичний захист населення як компонент національної безпеки України»

10:00-10:30 Гудима Арсен Арсенович, завідувач кафедри екстреної та симуляційної медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор

«Імплементація методів симуляційного навчання в освітньо-професійну програму підготовки лікаря»

10:30-10:45 Іскра Наталія Іванівна, доктор медичних наук, професор кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

«Підготовка лікарів з питань надання екстреної медичної допомоги в умовах воєнного стану»

10:45-11:00 Жáра Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» ім.Т.Г.Шевченка

«Організація домедичної підготовки в умовах війни в Україні та у світовій практиці»

11:00-11:40 Борисенко Ярослав Володимирович, лікар КНП СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», здобувач ступеня доктора філософії ННМІ СумДУ

«Досвід роботи фахівців екстреної медичної допомоги в умовах війни з росією»

11:40-12:00 Ткаченко Юлія Анатоліївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ННМІ СумДУ

«Принцип DAMAGE CONTROL ORTHOPEDICS при лікуванні вогнепальних поранень кінцівок»

12:00-12:15 Перерва
12:15-12:30 Шкатула Юрій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ННМІ СумДУ

«Методи оцінки травматичної крововтрати»

 

12:30-12:45 Калашнік Олександра Віталіївна, Положій Олександр Володимирович, Букін Михайло Олександрович. Студенти ННМІ СумДУ.

«Протокол MARCH»

12:45-13:00 Макуріна Галина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету

«Організація дерматовенерологічної допомоги в кризових умовах»

13:00-13:15 Смолова Жанна Василівна, в.о. директора КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж ім. проф. М.І. Ситенка»

«Організація проведення структурованого клінічного іспиту в Лебединському фаховому медичному коледжі ім. проф. М.І.Ситенка»

13:15-13:30 Бойченко Алєся Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж ім. проф. М.І. Ситенка»

«Шляхи формування hard skills та soft skills у Лебединському фаховому медичному коледжі ім. проф. М.І. Ситенка»

13:30-13:45 Мельник Олена Станіславівна, керівник симуляційного центру КЗ СОР «Лебединський фаховий медичний коледж ім. проф. М.І. Ситенка»

«Симуляційне навчання в системі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти: проблеми та перспективи»

13:45-14:00 Макавоз Тетяна Борисівна, викладач КЗ СОР «Шосткинський фаховий медичний коледж», здобувач ступеня доктора філософії ННМІ СумДУ

«З досвіду запровадження курсів домедичної підготовки»

14:00-14:15 Редько Сергій Іванович, асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ННМІ СумДУ

«Прогностична  значимість визначення рівня лактату, як маркеру тканинної гіпоперфузії у постраждалих з травматичною крововтратою на ранньому госпітальному етапі»

14:15-14:30 Бадіон Юрій Олексійович, кандидат медичних наук, асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ННМІ СумДУ

«Розробка й впровадження програм для мобільних пристроїв в освітній процес та практичну діяльність служби екстреної медичної допомоги»

14:30-14:45 Цурган Анна Станіславівна, фармацевтична корпорація ЮРІЯ-ФАРМ

«Догоспітальна анелгезія. Розширення можливостей»

14:45-15:00 Заключне слово доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ННМІ СумДУ Шкатули Юрія Васильовича