Всеукраїнська науково-практична конференція «Екстрена медична допомога в умовах війни (освіта, інновації, досвід)»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екстрена медична допомога в умовах війни (освіта, інновації, досвід)» яка відбудеться 4 квітня 2023 року на базі Сумського державного університету відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2023 р.» (посвідчення № 143 від 13 лютого 2023 року).

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої та вищої медичної освіти, медичні працівники різного профілю (фахівці екстреної медичної допомоги, хірурги, травматологи, анестезіологи, лікарі загальної практики-сімейної медицини), студенти медичних коледжів, вищих навчальних закладів медичної освіти, представники фармацевтичних фірм.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Впровадження інноваційних освітніх технологій в навчальний процес.
  • Стандартизований симуляційнийтренінг – невід’ємна складова сучасної медичної освіти.
  • Домедична підготовкав умовах війни в Україні.
  • Тактична медицина.
  • Дистанційна освіта.
  • Підготовка парамедиків. Проблеми та перспективи.
  • Досвід надання екстреної медичної допомоги в умовах війни в Україні                                                                                                                                                                                Форма проведення: дистанційна (он-лайн трансляція).

Для участі в конференції необхідно: не пізніше 20 березня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу conf.emergency@med.sumdu.edu.ua матеріали: заявку на участь у конференції; тези доповіді, оформлені відповідно до вимог.

Форми участі: усна доповідь з публікацією тез, тільки публікація тез, вільний слухач.

Мова конференції: українська, англійська.

Матеріали конференції будуть надруковані в електронному збірнику тез.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно заповнити реєстраційну карту учасника.

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я, по батькові 
Мобільний телефон контактної особи 
Е-mail 
Посада 
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Місце роботи або навчання (повна назва організації) 
Адреса 
Форма участі усна доповідь з публікацією тез, стендова доповідь з публікацією тез, тільки публікація тез, вільний слухач 

Оргкомітет листується виключно через e-mail.

Телефон контактної особи: Бадіон Юрій Олексійович, тел. (099) 458-18-57

Адреса організаційного комітету: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг: тези доповіді до 2 сторінок формату А4.

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1 см.

Поля: з усіх боків – 2 см.

Сторінки не нумеруються.

Рекомендований план тез: актуальність проблеми, мета, матеріал і методи досліджень, результати, висновки.

Оформлення тексту: назва тез доповіді жирним шрифтом великими літерами. Через рядок зазначити прізвище та ініціали автора(-ів), посаду (для студентів курс), а також прізвище, ініціали наукового керівника і назву навчального (лікувального) закладу.

Тези не повинні містити таблиць та малюнків, списку літератури. Назви фармацевтичних фірм, апаратуру, реактиви наводяться в оригінальній транскрипції; результати вимірювань – в одиницях Міжнародної системи (СІ). Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифровувати при першому вживанні.

Назви поданих файлів за зразком: Іванов, тези.doc., Іванов, заявка.doc.

Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

 

Програма конференції буде надіслана на початку березня 2023 р.

Посилання на інформаційний лист

Посилання на картку заходу